Väčšina obrázkov na stránke pochádza z google.sk, deviantart a ani po vlastnej úprave ich nepovažujem za svoje. Články je prísne zakázané kopírovať bez povolenia autora a uverejnenia zdroja, vzťahujú sa na ne autorské práva, moju umeleckú tvorbu, ktorú je taktiež zakázané kopírovať nájdete v Tvorivom kútiku.
Pracuje sa na sérii: Pod krídlami noci

Anime rozcestnik

Zoznam anime recenzií:

22. prosince 2013 v 19:39 | Laya Mei
A


B


C


D


EFG


H


CH


IJ


K


LM


N


O


P


QR


S


T


UV


WXYZ

Zoznam anime download: (A-Z)

11. července 2012 v 21:27 | Lilith
A


B


C


D


E


F


G


H


CHIJ


K


L


MN


OP


QRS


T


UV


WXYZ
 
 

Reklama