Väčšina obrázkov na stránke pochádza z google.sk, deviantart a ani po vlastnej úprave ich nepovažujem za svoje. Články je prísne zakázané kopírovať bez povolenia autora a uverejnenia zdroja, vzťahujú sa na ne autorské práva, moju umeleckú tvorbu, ktorú je taktiež zakázané kopírovať nájdete v Tvorivom kútiku.
Pracuje sa na sérii: Pod krídlami noci

Dorama rozcestnik

Zoznam dorama recenzií:

2. dubna 2015 v 12:47 | Lilith
ABCDEFGHCHIJKL


MNOP


QRSTUV


WXYZ

Zoznam dorama download: (A-Z)

2. dubna 2015 v 12:47 | Lilith
AB


CDEFGH


CHIJK


L


MN


O


P


QRSTUV


WXYZ
 
 

Reklama