Väčšina obrázkov na stránke pochádza z google.sk, deviantart a ani po vlastnej úprave ich nepovažujem za svoje. Články je prísne zakázané kopírovať bez povolenia autora a uverejnenia zdroja, vzťahujú sa na ne autorské práva, moju umeleckú tvorbu, ktorú je taktiež zakázané kopírovať nájdete v Tvorivom kútiku.
Pracuje sa na sérii: Pod krídlami noci

Krajina

Vodstvo

22. dubna 2012 v 16:45 | Lilith
Vodstvo

Geografia

22. dubna 2012 v 16:44 | Lilith
Geografia

Japonsko

22. dubna 2012 v 16:41 | Lilith
Japonsko
 
 

Reklama