Väčšina obrázkov na stránke pochádza z google.sk, deviantart a ani po vlastnej úprave ich nepovažujem za svoje. Články je prísne zakázané kopírovať bez povolenia autora a uverejnenia zdroja, vzťahujú sa na ne autorské práva, moju umeleckú tvorbu, ktorú je taktiež zakázané kopírovať nájdete v Tvorivom kútiku.
Pracuje sa na sérii: Pod krídlami noci

PNG tvorba

PNG & Diplomy

21. dubna 2015 v 19:03 | Lilith

Svoje vlastné PNG a Diplomy si môžete objednávať tu. Do komentára mi vyplňte žiadosť :)
Ako správna blogerka sa vám budem snažiť vyhovieť čo najrýchlejšie.

Žiadosť:

1. Meno
2. Web
3. Kontakt (kde vás môžem informovať, že je dielo hotové)
4. Motív

 
 

Reklama